venres, 24 de marzo de 2017

A aula de Teatro Avelaíñas no Principal

MANANCIAIS DE HISTORIAS invita ao espectador a entrar no mundo da creatividade, do xogo, da cor, da fantasía, da ledicia… como elementos esenciais sobre os que se estrutura a aprendizaxe dos personaxes que transitan polas diversas historias deste espectáculo localizado nun ascensor.
A través dun traballo interpretativo coral que combina linguaxe corporal, física e verbal prodúcese unha reflexión intensa e caleidoscópica sobre unha temática variada do mundo actual: o acoso escolar, a explotación laboral, a violencia física e verbal, o consumismo, o papel da muller na sociedade actual, os contidos da publicidade, as revistas e programas do corazón, as relacións de parella…

Varias propostas escénicas ensambladas coma un delicado mecanismo de reloxería, mimadas ata o máis mínimo detalle para acadar que o espectador transite polos carreiros da emoción, da sorpresa e da fantasía. Unha obra ateigada de luz, movemento, son, cor… adicada a todos seres humanos que non teñen voz.

ESTE SÁBADO 25 DE MARZO ÁS 20:00 NO TEATRO PRINCIPAL DA ESTRADA
NON PODES FALTAR


                                                          Imaxe: Concello da Estrada

Ningún comentario :

Publicar un comentario